TÜRK EĞITIM SISTEMI

Anaokulu (isteğe bağlı eğitim):  1-3 yaş , okul öncesi 3-5 yaş
İlk öğretim:  4 yıl İlkokul + 4 yıl Ortaokul
Orta öğretim (Lise):  4 yıl (Bazı okullarda +1 yıl İngilizce eğitimi)
Meslek Yüksek Okulu (Ön Lisans): 2 yıl
Lisans eğitimi: 4 yıl
Lisansüstü eğitimi Yüksek Lisans: 2 yıl
Doktora Derecesi: 3-5 yıl

Türk eğitim sistemi 12 yıl sürecinde zorunlu olan kademeli eğitim bağlamında 3 kademeye ayrılmıştır. Birinci kademe, 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3. ve 4. sınıf), ikinci kademe, dört yıl süreli ortaokul (5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe, yine dört yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir. Yani kısaca “4+4+4” şeklinde yapılanır.

İLK ÖĞRETİM
İlköğretim 4 yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile İmam Hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile İmam Hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçmeli dersler oluşturulur ve öğrenciler bunlar içinden seçim yapabilirler.

ORTA ÖĞRETİM
İlköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden oluşur. Belli bir programa ağırlık veren okullara ise “teknik lise” ve “tarım meslek lisesi” vb. eğitim dallarını belirleyen isimler verilir.

Türkiye’de farklı kategorilerde eğitim veren ortaöğretim kurumları aşağıdaki gibidir:

 • Düz Liseler:
  8 yıllık ortaöğretimi bitiren tüm öğrenciler bu okullara devame edebilir. Lise’den mezun olan öğrenciler üniversitelere yerleştirilmek için Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştime Sınavı (LYS)’ye girerler.
 • Özel Liseler:
  “Kolej” olarak da adlandırılan, bazılarında Matematik, Fen gibi derslerde eğitimin yabancı dilde verildiği, eğitim ücretinin yüksek ve kabülün zor olduğu ve genelde yabancı kökenli olan liselerdir.
 • Anadolu Liseleri:
  Yabancı dil derslerinin ağırlıklı olarak verildiği ve bazı anadolu liselerinde bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı gerektiren liselerdir. Ders saatleri normal liselere göre daha fazladır; ikinci bir yabancı dil seçeneği sunulur.
 • Meslek Liseleri:
  Meslek lisesi mezunları meslek yüksek okullarına sınavsız olarak devam edebilirler. Meslek liseleri, Teknik, İletişim, Sağlık, Otelcilik ve Turizm, Öğretmen, Denizcilik Meslek Liseleri olarak gruplanabilir. Bu liseler artı bir yıl daha okumayı gerektirebilirler.
 • Fen Liseleri:
  Fen Bilimleri alanına özel ilgi ve yeteneği olan öğrencilere yönelik liselerdir. Bu okullarda üniversitelerin Fen Bilimleri ile ilgili alanlara yerleştirmek üzere öğrenci yetiştirilir.
 • Güzel Sanatlar Liseleri:
  Sanat alanına özel ilgi ve becerileri olan çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere oluşturulmuş liselerdir.
 • İmam Hatip Liseleri:
  İmamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanlar yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarının toplu ismidir.

YÜKSEK ÖĞRETİM
Lise veya dengi okulları bitiren öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday olmaya hak kazanırlar. Üniversiteye giriş için ise öğrencilerin ÖSYM ve YÖK tarafından yürütülen Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) veya Lisans Yerleştime Sınavı (LYS)’ndan belirli bir puanı almaları gerekir. Öğrencilerin YGS ve LYS sınavlarından aldıkları puanlar ve lise genel not ortalamalarından elde edilen toplam puan, lisans programlarına yerleştirilmelerinde belirleyici etken olarak kullanılır. YGS’ye girdikten sonra bazı üniversiteler bazen özel yetenek sınavı da yapabilir. Ancak bu şart, üniversiteye ve fakülteye göre değişekenlik gösterir.

Türkiye’de “yükseköğretim sistemi”; Üniversiteler, Yüksek teknoloji enstitüleri, Meslek yüksek okulları ve askeri /polis akademileri vb. kurumlardan oluşur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir